Termeni si conditii

1. Protecţia datelor cu caracter personal
2. Informaţii generale colectate de SC TUKU MEDIA GROUP SRL
3. Informaţii stocate automat de computerul dumneavoastră (Cookies)
4. Revizuirea Politicii de Confidenţialitate

1. Protecţia datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC TUKU MEDIA GROUP SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor oferite pe www.all4gadget.ro informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate. Datele pe care le prelucrăm sunt doar cele oferite de dumneavoastră. Eventualul refuz al dumneavoastră de a ne oferi datele solicitate determină imposibilitatea noastră de a vă oferi serviciile solicitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15) şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin formularul de contact sau prin poştă pe adresa societăţii noastre. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curand posibil. Eventuala înregistrare a dumneavoastră pe site-urile gestionate de SC TUKU MEDIA GROUP SRL presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele personale să fie folosite de către SC TUKU MEDIA GROUP SRL în scopuri de marketing, publicitate şi pentru a vă putea livra comenziile efectuate pe Website.

2. Informaţii generale colectate de SC TUKU MEDIA GROUP SRL

SC TUKU MEDIA GROUP SRL va colecta informaţii sau date care permit identificarea persoanelor fizice (nume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică). Acestea sunt necesare şi pentru a avea posibilitatea de a vă livra produsele castigate ( in urma diverselor concursuri realizate pe site, in eventualitatea castigarii )  sau pentru corespondenta. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteţi indica oricând acest lucru prin contactarea noastră. Atunci când ne trimiteţi datele cu caracter personal, SC TUKU MEDIA GROUP SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate:
• – stocarea şi procesarea acelor informaţii care ne permit o înţelegere mai profundă a nevoilor consumatorilor sau modul în care compania poate îmbunătăţi calitatea produselor sau serviciilor oferite;
• – SC TUKU MEDIA GROUP SRL (sau persoana juridică împuternicită de către SC TUKU MEDIA GROUP SRL sau un terţ care acţionează în numele SC TUKU MEDIA GROUP SRL în cazul unor acţiuni promoţionale) poate utiliza informaţia furnizată pentru a intra în contact cu dumneavoastră cu scopul de a răspunde unei solicitări sau ca să vă fie oferit un premiu pe care l-aţi câştigat;
• – SC  TUKU MEDIA GROUP SRL poate furniza unei terţe părţi informaţii generale, dar nu individuale, despre vizitatorii sau utilizatorii site-urilor SC TUKU  MEDIA GROUP SRL (date statistice). SC TUKU MEDIA GROUP SRL poate transmite informaţii cu caracter personal colectate de la dumneavoastră terţilor şi nu este răspunzator pentru transmiterea datelor dumneavoastră terţilor în următoarele cazuri: – dacă transmiterea s-a făcut cu acordul dumneavoastră.;
• – dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate de dumneavoastră;
• – dacă date cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar în sesiuni de discuţii (chat), schimburi de mesaje electronice, forumuri de discuţii, comentarii sau altele asemenea ce se desfăşoară pe acest Website ar putea fi folosite de terţi pentru a genera/transmite mesaje nesolicitate;
• – în cazul în care informaţia e necesară partenerilor SC TUKU MEDIA GROUP SRL pentru îmbunătăţirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră.

Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de SC TUKU MEDIA GROUP SRL doar în măsura în care este necesară asistenţa lor. Putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:
• – e prevazut într-o dispoziţie legală;
• – protejează drepturile companiei SC TUKU MEDIA GROUP SRL sau companiilor partenere;
• – previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională;
• – protejează siguranţa individului sau siguranţa publică.

Informaţiile menţionate anterior sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii:

– în cazul în care activităţile dumneavoastră contravin termenilor şi condiţiilor statuate de SC TUKU MEDIA GROUP SRL sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii;
– în cazul în care SC TUKU MEDIA GROUP SRL fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie şi baza de date e transferată noului operator.

În anumite situaţii, SC TUKU MEDIA GROUP SRL poate colecta în mod automat (nu prin înregistrare voluntară) informaţii cu caracter tehnic şi nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării unui site al SC TUKU MEDIA GROUP SRL. Acest tip de informaţie tehnică poate fi (dar nu se reduce la): tipul de browser de Internet folosit, sistemul de operare al computerului personal folosit de utilizator sau denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care utilizatorul s-a conectat la site-urile SCTUKU MEDIA GROUP SRL

3. Informaţii stocate automat de computerul dumneavoastră (Cookies)

În momentul accesării unuia dintre site-urile SC TUKU MEDIA GROUP SRL, acesta poate stoca un volum de informaţie în computerul dumneavoastră. Această informaţie este în formă de “cookie” sau un fişier de date similar cu acesta şi reprezintă o facilitate cu ajutorul căreia SC TUKU MEDIA GROUP SRL vă oferă o navigare mai uşoară pe site-urile sale. Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator. În structura fiecărui browser Internet există opţiunea de a şterge “cookies” de pe hard-drive, de a bloca primirea de “cookies” sau de a primi un mesaj în momentul în care un “cookie” este stocat în calculatorul dumneavoastră.

4. Revizuirea Politicii de Confidenţialitate

SC TUKU MEDIA GROUP SRL, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al website-ului www.all4gadget.ro poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască Politica de Confidenţialitate prin actualizarea ei. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a Website-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă notificările actualizate.

SC TUKU MEDIA GROUP  SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la : contact@tukumediagroup.ro